Sadi ÇİLİNGİR

TÜRK SİNEMASININ SADİ ABİSİ; SADİ ÇİLİNGİR

Nüfusa göre10 Kasım 1950, atalarının dediğine göre ise kış doksanında, yani kış ortasında doğmuştur.
Eski takvime göre Kasım 90’a, yeni takvime göre 5 Şubat’a tekabül eder bu tarih. O zamanlar ha deyince
nüfusa kaydettirilemez çocuklar ve 9 ay rötarlı olmuştur nüfusa kaydı. Üzücü bir güne denk gelmiştir
Sadi Abinin doğum tarihi. 10 Kasım… Bu yüzden doğum günü olarak 5 Şubat’ı kabul eder.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde doğan Sadi Abi, ilk görüntüler olarak siyah – beyaz “Kendi Kendine
Küçülen Adam”ı hatırlar sinema salonunda. Babasının memuriyeti nedeniyle ilkokulu İstanbul – Paşabahçe’de,
ortaokulu Urfa’da, Ticaret Lisesi’ni Kırklareli’de bitirir. İkinci sınıfta ayrıldığı için, İstanbul’da okuduğu İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitiremez. Türkiye Elektrik Kurumu’nda 25 yıl Marmara Bölgesi’nde Kamulaştırma
Teknisyeni, Harita Teknisyeni ve Kamulaştırma Şefliği yaptıktan sonra 1995 yılında emekli olur. Bölgedeki birçok
yüksek gerilim enerji nakil hattının ve trafo merkezinin tapu ve kadastro işlemlerinde imzası vardır.

Ticari sinemalarda başlattığı sinema eğitimini, 1969 yılında Sinematek Derneği’ne üye olarak resmileştirir ve
bilinçli bir sinemasever olarak başarıyla 1989 yılına kadar bilgi dağarcığını geliştirir. Ne zaman ki 1989 yılı Eylül
ayı gelir, Sinema Gazetesi yayın hayatına atılır ve 7. sayısında okurlarına “sinema hakkında aklınıza ne gelirse
yazın, sayfalarımızda yer verelim” diye çağrı yapınca, yazar Sadi Çilingir ve o gün bugündür, hâlâ herhangi bir
maddi kazanç beklemeden sinema konusunda yazmaktadır. Aralık 1999’da yazdıkları semeresini verir ve Pinema
Filmcilik tarafından yayımlanan aylık Cinemascope Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğine getirilir. İki yılda 12
sayı sonrası yayını duran dergi, http://www.gecce.com adlı internet sitesine sinema köşesi olarak taşınır.

Sadi Abi durmaz, Antrakt Aylık Sinema Dergisi’nin muhtelif sayılarında ülkemizin çeşitli yörelerindeki sinemaların
geçmişleriyle ilgili yazılar yayımlar. Bu Hafta, Ekotimes, Metropol, Cosmolife ve Sole gibi dergilerde sinema sayfaları
hazırlar. Sonsuz Kare dergisinde ve Antalya Festivali Kitabı’nda yazıları yayımlanır. Sadi Çilingir’in Sinema Gazetesi’nde
yayımlanan yazılarından seçmeleri Haziran 1996’da Leya Yayıncılık tarafından 132 sayfalık “Varsa Yoksa Sinemalar”
adlı bir kitapta toplanır.

Günümüzde Şamdan Plus Dergisi’nde her hafta film tanıtım yazıları hazırlayan Sadi Abi, 2002 – 2007 yılları arasında
Avşar Film’de Basın Koordinatörlüğü yapar. Bunun yanı sıra 35 Milim

Filmcilik, Best Line Pictures, Horizon International, Pinema Film, UNP Filmcilik ve Duka Film basın tanıtımları ile de
ilgilenir. Halen TMC Film’in basın tanıtımları ile ilgilenen Sadi Çilingir ayrıca https://sadibey.comadlı internet sitesini
Haziran 2005’de faaliyete geçirerek, şahsi internet sitesi açan ilk SİYAD üyesi sinema yazarı ünvanına da sahip olur.

Türk Sinemasının Sadi abisi olarak anılan bu değerli sinema emekçisi, onlarca ulusal-uluslararası film festivalinde
danışmanlık, jürilik, SİYAD jüriliği yaptı ve onur ödüllerine layık görüldü.

Derleyen: Kadir TURNA